BQT Exchange

Nền Tảng Giao Dịch BQT có giao diện người dùng thân thiện và môi trường giao dịch P2P bảo mật, tương tác và linh hoạt cho cộng đồng của mình để quản lý các loại giao dịch khác nhau bao gồm nhiều tài sản kỹ thuật số.

Registration Link

Quantum Trading A. I. Platform

A Proprietary Artificial Intelligence (Deep Learning) Trading Platform For Cryptocurrencies.

Artificial Intelligence-Based Cryptocurrency Futures Automated Trading System. Artificial Intelligence (AI) Program Sells Cryptocurrency Futures Trained with Big Data.

P2P Hedge Platform

Under Development

Các sàn giao dịch P2P mang lại một lợi thế độc đáo — Mọi người giao dịch với nhau. Nó mang lại một sự linh hoạt chưa từng có trong môi trường giao dịch phi tập trung.

Khả năng thương lượng giao dịch trực tiếp với mọi người, tỷ lệ và chia sẻ kinh nghiệm giao dịch của họ mang lại lợi nhuận giao dịch cao nhất và đáng tin cậy. Đó là lý do chính xác ngày càng có nhiều nhà giao dịch chuyển dịch sang các sàn giao dịch kiểu môi giới P2P.

BQT University

Delivering the World’s First Certified educational courses for True Crypto Enthusiasts. Become an expert in Crypto-Economics, Blockchain Technology and Crypto Investment Strategies.

View Courses

Meet Us

Asia Blockchain Summit July 2–3, 2019 Asia Blockchain Summit Taipei, Taiwan Blockchain Summit Latam July 4–5, 2019 Blockchain Summit Latam Mexico, Mexico Global Graphene Blockchain Developer Conference July 6–7, 2019 Global Graphene Blockchain Developer Conference Shanghai, China Barcelona Trading Conference July 10–11, 2019 Barcelona Trading Conference Barcelona, Spain Blockchain 2.0 Singapore August 1, 2019 Blockchain 2.0 Singapore Singapore CryptoBlockCon New York August 13–14, 2019 CryptoBlockCon New York New York, NY Bloconomic Expo August 15–16, 2019 Bloconomic Expo Kuala Lumpur, Malaysia Blockchance Conference Hamburg 2019 August 16–17, 2019 Blockchance Conference Hamburg 2019 Hamburg, Germany BitBlockboom! August 17–18, 2019 BitBlockboom! Dallas, Texas Blockchain Summit Singapore August 20, 2019 Blockchain Summit Singapore Suntec, Singapore CryptoBlockCon London September 23–24, 2019 CryptoBlockCon London London, UK Blockchain Live 2019 September 25, 2019 Blockchain Live 2019 London, UK CoinAlts Fund Symposium 2019 September 26, 2019 CoinAlts Fund Symposium 2019 Chicago, IL Avantpay|19 — Anticipate the Future Sep 30 — Oct 1, 2019 Avantpay|19 — Anticipate the Future Washington DC Voice of Blockchain Sep 30 — Oct 1, 2019 Voice of Blockchain Chicago, IL Japan Blockchain Week October 7–15, 2019 Japan Blockchain Week Osaka, Japan Blockchain Life 2019 October 16–17, 2019 Blockchain Life 2019 Moscow, Russia World Crypto Conference October 29–31, 2019 World Crypto Conference Las Vegas, NV IoT Blockchain Summit Oct 31 — Nov 1, 2019 IoT Blockchain Summit Atlanta, GA Malta AI & Blockchain Summit November 7–8, 2019 Malta AI & Blockchain Summit Malta Roadshow Week: A Night on Blockchain Impact November 8, 2019 Roadshow Week: A Night on Blockchain Impact Toronto, Canada Roadshow Week: A Night on Blockchain Impact November 11, 2019 Roadshow Week: A Night on Blockchain Impact New York, NY The World of Blockchain & Cryptocurrencies November 12, 2019 The World of Blockchain & Cryptocurrencies New York, NY DAS: Markets 2019 November 13, 2019 DAS: Markets 2019 New York, NY BlockShow Asia 2019 November 14–15, 2019 BlockShow Asia 2019 Singapore CryptoBlockCon Las Vegas December 10–11, 2019 CryptoBlockCon Las Vegas Las Vegas, NV Blockchain Economy Summit February 20-21, 2020 Blockchain Economy Summit Istanbul, Turkey